Mediation LEF

Mediation LEF, alles onder één dak

Mediation LEF, alles onder één dak

Mediation LEF is een samenwerking tussen mediators, advocaat (deskundigheid op gebied van juridische en fiscale zaken) en Kindbehartiging. Mediation LEF is ontstaan omdat wij geloven dat de intensieve samenwerking tussen Mediation, advocatuur en zorg voor het kind leidt tot een duurzame afwikkeling van de scheiding. Alle benodigde diensten die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn vertegenwoordigd in Mediation LEF.

Grip op je leven

grip

Grip op je leven na de scheiding met Mediation LEF

Gedurende een echtscheiding kun je overmand raken door heftige gevoelens als verdriet en boosheid. Logisch, want een echtscheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis. Soms kunnen de pijn en het verdriet welke gepaard gaan met de echtscheiding zo intens zijn dat de een zich verliest in de strijd met de ander.

Het leven gaat veranderen voor jou, jouw (ex) partner en dat van jullie (eventuele) kinderen, die vaak letterlijk tussen de ouders staan. Gedurende deze periode moeten er ook beslissingen gemaakt worden over zaken als de zorgregeling, de inboedel en financiën. Een goed ouderschapsplan kan dan een stevig fundament leggen voor de toekomst van jou en jouw kinderen.

Mediation staat voor ondersteuning in de periode waarin verwerking van scheiding gepaard gaat met het reorganiseren van je leven. Verschuiving van (ex) partnerschap naar het samen ouder zijn is essentieel. Inzet van mediation zorgt onder andere voor behoud van onderlinge relatie op het niveau van ouderschap.

dak

Alles onder één dak

Mediation

Een mediator is een onafhankelijke partij die het proces van echtscheiding begeleidt op verschillende vlakken. Bij Mediation LEF wordt Mediation vertegenwoordigd door twee mediators, Mariëlle Wouters en Ana Dundjerovic. Hun expertise is het begeleiden van partijen gedurende het Mediation proces (scheidingsproces). Onze mediators vinden het belangrijk dat partijen regie (be)houden over hun deelname. Onze ervaring is dat dit leidt tot gezamenlijk gedragen afspraken.

Advocaat

De advocaat binnen Mediation LEF is Stefanie van Poppel. Zij is familierecht-advocaat en heeft zich gespecialiseerd in financiële – en fiscale aspecten voor zowel particulieren als ondernemers. Ze is geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur en expert op het gebied van financieel (complexe) scheidingen. Stefanie verzorgt onder andere berekeningen van kinder- en partneralimentatie en dient alle stukken in bij de rechtbank. Stefanie is beëdigd advocaat met ruime ervaring.

Kinderen verdienen extra zorg en aandacht

Vanuit het samenwerkingsverband zijn wij van mening dat in echtscheidingssituaties de kinderen extra zorg en aandacht verdienen binnen de scheiding. Daarom bieden wij voor ieder kind een kindgesprek aan. Dit gesprek vindt plaats met onze Kindbehartiger. De Kindbehartiger is speciaal opgeleid om in gesprek te gaan met kinderen die zich bevinden in een echtscheidingssituatie. De Kindbehartiger neemt tijd voor het kind en biedt het kind de ruimte om zich te uiten, zodat het zich betrokken en gehoord voelt. Na het kindgesprek krijgen beide ouders terugkoppeling van dit gesprek met eventuele tools en tips om het kind verder te ondersteunen gedurende het scheidingsproces.

Prijspakketten

Mediation LEF biedt overzichtelijke pakketprijzen aan. Zo weet u, in deze toch al onzekere periode, welke kosten de mediation met zich meebrengen

wie

Wie zijn wij?

Groei Jeugdhulp

Groei Jeugdhulp is een specialistische zorgaanbieder en biedt hulp op het gebied van complexe scheiding, ambulante gezinsbegeleiding, diagnostiek en behandeling. Bij Groei Jeugdhulp geloven we dat er altijd een manier is om een kind verder te helpen, hoe complex een situatie ook is. Door even stil te staan en te onderzoeken wat er écht ten grondslag ligt aan een probleem, vinden we wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarin betrekken we niet alleen het kind, maar ook zijn omgeving. De verbinding en de interactie met die omgeving zijn immers sterk van invloed op de ontwikkeling van het kind. Door deze beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er ruimte voor groei.

Erik de Graaff en Wendy Brok, die aan het roer staan binnen Groei Jeugdhulp, hebben de samenwerking opgezocht met Wouters Mediation en Head to Heart Mediation. Voor het juridische scheidingsproces zijn zij de samenwerking aangegaan met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat Stefanie van Poppel van SAE Advocatuur. Samen vormen zij ‘Mediation LEF’. Mediation LEF is er voor kinderen en ouders met als doel om zorg en recht met elkaar te verbinden ofwel aandacht voor de scheiding maar ook gerelateerde zorg voor de kinderen!

In situaties waarin er kinderen betrokken zijn bij de scheiding vinden wij als Mediation LEF het belangrijk om het kind te horen. Vanuit Groei Jeugdhulp zal een Kindbehartiger ingezet worden die er speciaal voor het kind is. Daarnaast heeft de inzet van de Kindbehartiger als doel om ouders inzicht te geven in hetgeen wat de kinderen meekrijgen van de scheiding en het verwoorden van de wensen van het kind. Door de inzet van de Kindbehartiger binnen ‘Mediation LEF’ willen wij ervoor zorgen dat de stem van ieder kind in een scheiding een plek krijgt en dat het kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan met beide ouders. Dat verdient ieder kind! Als ouder wil je uiteraard dat je kind zich zo gezond en gelukkig mogelijk kan blijven ontwikkelen.

www.groei-jeugdhulp.nl

Head to Heart

Ana is een mediator met een pedagogische achtergrond en een ruime specialistische werkervaring binnen instellingen voor jeugd, gezin- en geestelijke gezondheidszorg. Ervaring vanuit complexe echtscheidingen en veiligheidsvraagstukken heeft de passie voor mediation aangesterkt.

Ana gelooft in een open, transparante en gezamenlijke procesbegeleiding in een scheidingssituatie. Scheiding is een levens veranderend proces voor alle gezinsleden. Het wederzijds uitspreken van verwachtingen, (pijn) gevoelens en beleving van de situatie ondersteunt de vorming van een nieuw, gezamenlijk gedragen, startpunt.

In mediation heeft Ana aandacht voor de krachten en kwetsbaarheden, de ex partner- en de ouder positie van de partijen. Ana begeleidt dit proces op een professionele, evenredige en onbevooroordeelde wijze. Binnen het mediation LEF samenwerkingsverband krijgt het kind ook de ruimte voor een eigen stem en beleving binnen de scheidingssituatie.

Ana gelooft in de gezamenlijkheid, samenwerking en inclusie zowel binnen het (scheidend) gezinssysteem als in het hulpaanbod binnen een scheidingssituatie. Het aanbod vanuit Mediation LEF samenwerkingsverband biedt deze belangrijke waarden, wat maakt dat Ana met plezier en toewijding haar bijdrage levert aan dit uniek en compact aanbod.

Op verzoek kan Ana mediatons begeleiden in het Engels en Slavische talen.

www.head-to-heart.nl

SAE Advocatuur

Stefanie van Poppel is al jarenlang actief als advocaat in het personen- en familierecht. Met zowel een juridische als een financiële opleiding, richt zij zich in haar dagelijkse praktijk met name op (complexe) scheidingszaken. In deze praktijk ziet zij vaak dat partijen zoekende zijn en elkaar zelfs kwijt kunnen raken in de strijd. Dit heeft niet alleen invloed op een ieder van partijen, maar met name ook op de kinderen. Hier is niemand bij gebaat.

Dat maakt dat Stefanie zich heeft gevoegd bij Mediation LEF. De juiste begeleiding, voor zowel partijen als de kinderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar duurzame afspraken, zodat een ieder van het gezin zich weer op de toekomst kan richten zonder jarenlange strijd. De mediators en kindbehartiger staan uitgebreid stil bij het emotionele proces van de scheiding. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van een zakelijk aspect, er moet van alles worden geregeld en partijen weten vaak niet waar ze moeten beginnen.

Binnen een scheidingstraject bij ‘Mediation LEF’ zal Stefanie zich richten op het inzichtelijk maken van zowel de juridische als financiële positie, zodat je weet waar je aan toe bent.

Betrokkenheid, duidelijkheid en oplossingsgericht zijn de kernwoorden die passen bij de aanpak van Stefanie. Er zal altijd een persoonsgerichte aanpak worden gehanteerd en worden gezocht naar duurzame oplossingen die voor een ieder goed werkt.

www.sae-advocatuur.nl

Wouters Mediation

Mariëlle Wouters is een professionele mediator. Tijdens haar carrière in de sociale sector – inmiddels 25 jaar – heeft zij ruime kennis opgedaan in het omgaan met conflicten. Onduidelijkheid, gebrek aan communicatie of verwachtingen die niet uitkomen, zijn vaak redenen waardoor conflicten ontstaan en/of escaleren.

Mariëlle weet de struikelblokken snel boven tafel te krijgen en je kunt erop vertrouwen dat zij op een integere, warme en betrokken manier te werk gaat. Bij Mariëlle ben je in goede handen. Mariëlle hecht grote waarde aan de oplossingen en beslissingen die partijen zélf maken. Zij heeft de overtuiging dat hiermee de oplossing duurzaam is. Het is belangrijk dat de oplossing en afspraken die gemaakt worden, voor alle partijen goed zijn.

Mariëlle brengt partijen dichter bij elkaar door op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheid en de belangen van ieder. Mariëlle gelooft in de samenwerking binnen Mediation LEF, omdat mediation, advocatuur en zorg gebundeld zijn. Partijen worden ontzorgd omdat de gehele afwikkeling van de scheiding onder één dak plaatsvindt.

De kracht van Mediation LEF is dat de stem van de kinderen in het scheidingsproces ook een plek krijgen. Mariëlle haar ruime ervaring zorgt ervoor dat zij goed kan aanvoelen wat partijen binnen het scheidingsproces nodig hebben.

www.woutersmediation.nl

Samen zijn wij

gesprek

vrijblijvend

kennismaken

Maak een vrijblijvende afspraak!

Meer weten wat wij kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

T: 085 - 0043009

E: info@mediation-lef.nl

Adres:

Thoornseweg 2

4854 EH Bavel

©2023 LEF Mediation. Alle rechten gereserveerd. Deze website gebruikt alleen functionele cookies. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming van de bezoeker nodig. LEF Mediation voldoet hiermee aan de AVG-vereisten.