Mediation LEF

Mandjes methode bij mediation

Mandjes methode bij mediation bij een scheiding

Afgelopen vrijdag was ik op de koffie bij een collega die gespecialiseerd is in begeleiding van mensen bij Werk&Scheiding. Wij kregen het onder andere over hoe ik de mandjes methode inzet in mediations.

Prachtig middel, daar waren we het over eens! Ik heb ook beloofd om een blog te wijden aan deze methode.

Mandjes methode is voor veel hulpverleners een bekend gespreksinstrument. Wanneer de spanning hoog is, zoals in een scheidingssituatie, kan het lastig zijn om de prioriteiten en de bijzaken van elkaar te onderscheiden. Hiernaast kan erbij komen dat je graag meer invloed wil uitoefenen op een situatie of een persoon, dan dat er mogelijk is. Mandjes methode kan helpend zijn om hierbij stil te staan.

De drie manden van de mandjesmethode hebben ieder een eigen kleur en betekenis.

De GROENE mand is de grootste mand. Hierin komen de beslissingen die je storen, maar niet relevant zijn op lange termijn of die niet zo vaak voorkomen. Er zitten ook eigenschappen van de ander die onderdeel van diens persoonlijkheid zijn en waar je geen invloed op hebt. Vaak zitten in deze mand ook de zaken die voor de omgeving niet zo storend lijken, maar vanuit vertroebelde (ex) partnerschap irritaties op kunnen wekken. In deze mand zit ongeveer 60% van de oudercommunicatie die er plaatsvindt.

De GELE mand is de middelgrote mand. In deze mand komen de beslissingen en het gedrag dat storend zijn en voor irritaties zorgen, maar die niet acuut van aard zijn. Het gaat om zaken die op een later moment besproken kunnen worden, mits het dan nog belangrijk genoeg is. In deze mand zit ongeveer 30% van de oudercommunicatie.

De RODE mand is de kleinste mand. Hierin komen de zaken die niet kunnen wachten, gedrag en beslissingen die acuut zijn of niet acceptabel zijn vanwege hun bedreigende aard voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit zijn de onderwerpen die niet kunnen wachten, waar beide ouders invloed op hebben en waar op korte termijn afspraken over gemaakt dienen te worden. Ongeveer 10% van de oudercommunicatie komt in de rode mand.

Komt het je bekend voor of wil je hier meer over weten? Neem vrijblijvend contact op met de mediator van Mediation- LEF.

Ana Dundjerovic | mediator Mediation-LEF