Mediation LEF

Hooligans versus supporters

Hooligans versus supporters bij een scheiding

Wat is de rol van jullie directe netwerk op jullie scheiding? Wie is erbij betrokken (geraakt) en welke emoties brengt jullie scheiding bij hen teweeg? Welk invloed heeft dit op jullie?

Sta even stil bij jullie netwerk. Er is vaak familie die betrokken is van twee kanten. Hiernaast zijn er gezamenlijke vrienden, schoolouders, juffen, meesters, hockey-voetbal vereniging ouders, coaches, collega’s en ga zo door. Sta ook stil bij formeel netwerk zoals advocaat, financieel adviseur, makelaar… Wanneer het netwerk van een gezinssysteem in kaart wordt gebracht, ontstaat vaak het besef hoe groot het netwerk rondom een gezin is en hoeveel invloed die heeft! It takes a village to rase a child…

Wanneer het om de invloed van het netwerk gaat, spreek ik vak in termen van hooligans en supporters vanuit het netwerk. Ik wil hierbij benadrukken dat zowel hooligans als supporters zielsveel van je houden, om je geven en hun steun aan je willen betuigen.  De intenties van beiden zijn liefdevol. De manier hoe de intenties naar buiten gebracht worden, dus naar jullie als scheidend gezinssysteem, kunnen positieve of negatieve invloed hebben op jullie als individuen, maar ook op de afwikkeling van jullie scheiding.

Het gaat enerzijds om de mensen die je boosheid en teleurstelling voeden en vergroten en anderzijds mensen die met je meepraten over hoe verschrikkelijk, egoïstisch of oneerlijk je ex-partner is (geweest). Ze kunnen met je meedenken om jouw individuele belang zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, waarbij het belang van de ander minimaal of nihil wordt gemaakt. Deze gesprekken kunnen gaan over de kinderen en zorgverdeling, maar ook over financiële verdelingen. De gesprekken kunnen even fijn voelen en zeker goed bedoeld zijn. Mensen die deze gesprekken met je voeren, voelen met je mee en willen jou gevoelsmatig in bescherming nemen van alle narigheid die je op dit moment meemaakt. Ze willen je gevoel bevestigen, je belang vertegenwoordigen en aangeven dat je vooral waakzaam en doordacht het proces van scheiding moet doorlopen.

De gesprekken met deze mensen kunnen de randjes van een conflict echter alsmaar scherper maken. Je kan bozer worden, vergelding voor je pijn en rechtvaardigheid willen. Je “stressbrein” wordt negatief beïnvloed en die staat al onder een zeer hoge druk gedurende je scheiding. Dit maakt deze mensen, de hooligans. De hooligans zijn op langer termijn niet helpend in je scheidingsproces.

Daar tegenover staan de supporters. Mensen uit het netwerk die je gevoelens begrijpen en kunnen plaatsen. Mensen die je horen in je pijn, maar tegelijkertijd steunend kunnen zijn in je besluitvorming tijdens je scheiding en in een ouderrelatie (behoud) met je ex. Ze denken met je mee en steunen de kijk op jouw belangen, maar vergeten hierbij niet de belangen van de kinderen en de andere ouder van de kinderen. Ze ondersteunen je bij het nadenken over de zaken die niet enkel op korte maar ook op lange termijn belangrijk zijn. Ze helpen om het geheel te overzien in plaats van enkel de huidige situatie. Deze mensen helpen je om een “kalme brein” te krijgen tijdens het pittige proces dat scheiding heet. Het proces dat leidend is in de opbouw van een nieuwe toekomst met je ex-partner (en met jullie kinderen).

Ana Dundjerovic | mediator Mediation-LEF