Mediation LEF

Tijdens de mediation ruimte bij maken afspraken

Tijdens de mediation ruimte bij het maken van afspraken

In een scheiding moet veel worden geregeld. Niet alleen over de kinderen moeten er afspraken worden gemaakt, ook het vermogen dient (waarschijnlijk) te worden verdeeld/ verrekend en er dient een alimentatieberekening te worden gemaakt om de kinderalimentatie en de partneralimentatie inzichtelijk te krijgen. Dit zakelijke gedeelte is vaak gebaseerd op het juridische kader (zoals wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de inhoud van huwelijkse voorwaarden) en de normen en richtlijnen.

Wat veel mensen niet weten is dat, ondanks de juridische en financiële kaders, er ook veel ruimte is om te bekijken wat jullie voor ogen hebben en wat de wensen en verwachtingen zijn. Wat is voor jullie belangrijk en wat betekent dit in de praktijk? Er is namelijk ruimte om af te wijken van de juridische en financiële kaders. Wel dient er rekening te worden gehouden met de mening van de belastingdienst. Als je namelijk erg afwijkt van (bepaalde) juridische kaders, kan de belastingdienst bijvoorbeeld oordelen dat er sprake is van een schenking en dat er schenkingsbelasting verschuldigd is. Dit wil je natuurlijk voorkomen.

Binnen de scheiding zullen wij dan ook altijd met jullie bepalen wat jullie belangrijk vinden, waar jullie naartoe willen en wat er (zowel juridisch als fiscaal gezien) mogelijk is. Zo zou bijvoorbeeld de vermogensafwikkeling weggestreept kunnen worden tegen de betaling van partneralimentatie. Er zijn genoeg creatieve oplossingen te bedenken. Het belangrijkste is dan echter wel dat jullie goed worden geïnformeerd en dat het goed wordt vastgelegd in het convenant, fiscaal gezien zijn het namelijk wel verschillende onderwerpen. Bij deze begeleiding kunnen we jullie zeker helpen!

Stefanie van Poppel | advocaat Mediation-LEF